Usluge
Lepeza naših usluga je takva da pokrivamo sve Vaše želje i potrebe oko čišćenja i održavanja objekata i okoliša.
Sva potrebna sredstva, oprema i strojeve za čišćenje i održavanje objekata i okoliša nosimo sa sobom.
Naše usluge čišćenja i održavanje objekata i okoliša dostupne su sedam dana u tjednu!